SYSTEMY WYPORNOŚCIOWE

Systemy kontroli pływalności (kompensatory pływalności):
skrzydła, zestawy do twina i pojedynczej butli, akcesoria oraz komponenty.
Podczas nurkowania ważna jest kontrola nad swoją wypornością. Wpływa to zarówno na proces schodzenia na określoną głębokość, utrzymanie się na niej, jak i na późniejsze wypłynięcie na powierzchnię.

Środek wyporu w postaci skrzydła jest elementem wyposażenia nurkowego zawierający nadmuchiwany pęcherz, który pomaga utrzymać neutralną pływalność pod wodą, na każdej głębokości. Wyporność kontrolowana jest poprzez regulację objętości powietrza w pęcherzu. Pęcherz napełniany jest gazem ze zbiornika powietrza nurka poprzez wąż niskociśnieniowy z pierwszego stopnia automatu, lub bezpośrednio z małej butli przeznaczonej do tego celu.

Wyświetlanie 1–20 z 89 wyników